Навчальний план

Кількість годин

Розподіл по семестрах та формах навчання, форми контролю

Всього

На уроках

СРС

Семестр 5, денна форма навчання

Семестр 6, денна форма навчання

Л

П

СРС

ОКР

Конс.

Залік

Л

П

СРС

ОКР

Конс.

Іспит

162

72

90

22

14

18

+

3

-

22

14

72

-

6

+

Comments