Список рекомендованої літератури

ЛІТЕРАТУРА

 

1.Березін О.В. Економіка підприємства: Практикум. Навчальний посібник. К. Ліра – К. 2009. – 254с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.Атіка, 2004 – 480 с.

3.Бондар М.Н. Економіка підприємства. – К.: А.С.К. – 400 с. 4.Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник рекомендований  МОН України. – К.: Ліра – К. 2010.-288с.     

5.Економіка виробничого підприємства. / Й.М.Петрович, І.О.Біщева, І.І.Устінова. -  К. Знання. 2001 – 406 с.

6.Економіка підприємства :Підручник. І.М.Бойчик, П.С. Харів; М.І. Хопчан,          Піча. –  Львів. Новий світ. 2001 – 306 с.

7.Економіка підприємства. Підручник / Й.М.Петрович,О.М.Боженко,Г.М.Захарчин. –Львів:Магнолія плюс,2006 – 580 с.

8.Економіка підприємства: Збірник задач і конкретних ситуацій./ С.Ф.Покропивний,Г.О. Швиданенко, О.С. Федодін. – К. КНЕУ. 2006 – 328 с.

9.Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. К.: Знання. 2008 – 679 с.

10.Щваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравелла. 2006 – 584с.


Comments